lördag 21 juli 2012

Religionsfrihet?

Fundamentalistiska delar av de flesta religioner föder avsevärt fler barn än kvinnor inom sekulariserade länder. Detta gäller inte enbart muslimer utan även kristna och judar. Sekulariserng förefaller vara en förutsättning för kvinnlig frigörelse och feminism.
Se artikel i GP
Blir 2000-talet de religiösas?

söndag 15 juli 2012


Äntligen lyckades bävern i Säveån, min lilla kamera och jag själv i morgonrock, ses klockan 05.30 i dag.